Aanzienlijk minder hypothecaire leningen in 2012

Standaard

In vergelijking met het jaar 2011 was 2012 voor wat het hypothecair krediet betreft een slecht jaar. De aanvragen van hypothecaire kredieten gingen er stelselmatig op achteruit in vergelijking met het voorgaande jaar. Er werden echter niet alleen 27,5 procent minder hypothecaire leningen aangevraagd, daarnaast daalde ook het aantal verstrekte hypothecaire leningen aanzienlijk. Er werd op dit vlak een daling opgetekend van zomaar even 34 procent. Het spreekt voor zich dat eveneens het totaalbedrag van de aanvragen daalde. Deze daling bleef wel “beperkt” tot 10 procent. Het bedrag van de toegekende hypothecaire leningen lag 14 procent lager in vergelijking met 2011. Deze cijfers werden vrijgegeven door de Beroepsvereniging van het Krediet.

Hypothecair krediet

Standaard

Een hypothecair krediet is een krediet die iedereen de mogelijkheid biedt om geld te lenen met als specifiek doel de financiering van een eigen woning. Een hypothecair krediet is een beetje een buitenbeentje in de wereld van de kredieten. U dient er bij een hypothecair krediet immers steeds rekening mee te houden dat er zoiets bestaat als een pandrecht. Dit pandrecht biedt de bank die het hypothecair krediet verstrekt de mogelijkheid om de woning waarop het pandrecht werd verkregen te verkopen.

Dit uiteraard wel uitsluitend wanneer blijkt dat de kredietnemer niet langer aan zijn of haar maandelijkse afbetalingen kan voldoen. Deze waarborg biedt de bank natuurlijk een bepaalde (niet onaanzienlijke) zekerheid. Dat zorgt er voor dat de procentuele rente op een hypothecair krediet lager komt te liggen dan op een ander, “normaal” krediet. Sterker nog, procentueel gezien ligt de rente op een hypothecair krediet zelfs lager dan op een persoonlijk krediet terwijl de rente daarop natuurlijk al bijzonder laag ligt.