Maximale hypotheek

Standaard

Wie vroeger een hypotheek heeft afgesloten zal zonder enige twijfel kunnen beamen dat het toegekend krijgen van een hypotheek toen erg eenvoudig was. Ook het bedrag dat u kon lenen lag vroeger veelal aanzienlijk hoger dan vandaag de dag het geval is. Dit is mede te danken aan de komst van de zogenaamde maximale hypotheek. De maximale hypotheek is het hoogste bedrag dat u kunt lenen door middel van een hypothecaire lening. Een maximale hypotheek is dus eigenlijk niets meer of minder dan een indicatie van de kredietsom. De maximale hypotheek wordt daarbij berekend aan de hand van bepaalde specifieke informatie. Denk hierbij in eerste instantie natuurlijk aan het bedrag dat u maandelijks als inkomen kunt registreren.

Zoals gezegd is uw maandelijks inkomen van groot belang bij het bepalen van de maximale hypotheek. Vroeger was het zonder al teveel problemen mogelijk om bijna uw volledige inkomen te gebruiken om een hypothecaire lening mee terug te betalen, maar vandaag de dag zijn de regels hieromtrent veel strenger geworden. Tegenwoordig wordt het bedrag dat u maandelijks kunt afbetalen nog steeds grotendeels gebaseerd aan de hand van uw inkomen, maar dan wel er vanuit gaande dat u zo’n 1000 euro over moet houden om de dagelijkse kosten mee te kunnen betalen. Dit zorgt er natuurlijk hoe dan ook voor dat het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor de aankoop van een huis of appartement veel beperkter is geworden. Het is echter enorm belangrijk om hier het voordeel van in te zien. Hoe kleiner het risico, des te kleiner ook de kans dat u als kredietnemer op een zeker ogenblik in de problemen raakt.

De maximale hypotheek mag dan voor heel wat mensen met andere woorden een doorn in het oog betekenen, toch is deze ook deels in het leven geroepen om de kredietnemer te beschermen tegen te hoge financieringen. Om te weten te komen wat uw maximale hypotheek precies is kunt u verschillende dingen doen. U kunt er bijvoorbeeld allereerst voor kiezen om een berekening of simulatie uit te voeren. Deze berekening of simulatie zal u een goede indruk geven van het bedrag dat u maximaal kunt lenen met een hypothecaire lening. Daarnaast bestaat er echter ook de mogelijkheid om gewoon verder te gaan op het advies van de bank. Aan de hand van uw inkomen en eventuele andere financiële informatie kunnen zij immers zeer eenvoudig aangeven wat uw maximale hypotheek bedraagt. Het berekenen van uw maximale hypotheek is dus hoe dan ook geen lastige opgave.

Leave a Reply