Hoeveel hypotheek

Standaard

Wanneer u er over nadenkt om een huis, appartement of andere eigendom aan te kopen zult u natuurlijk ook rekening willen houden met hoeveel hypotheek u kunt bekomen. Het exacte bedrag van uw hypothecaire lening zal immers van essentieel belang zijn om te weten welke eigendommen u wel en welke u vooral niet kunt kopen. Daarom is het altijd belangrijk om na te gaan hoeveel hypotheek u precies kunt krijgen.

U kunt hiervoor natuurlijk een beroep doen op de bank, maar het is vandaag de dag ook gewoon mogelijk om zelf op het internet uw maximale hypotheek te berekenen. Hoeveel hypotheek u exact kunt krijgen kunt u bijvoorbeeld achterhalen door gebruik te maken van een berekening of simulatie. Deze is terug te vinden op de websites van zowat alle verstrekkers van hypothecaire leningen. Dat geldt zowel voor banken als voor andere kredietverstrekkers.

Hoeveel hypotheek u kunt krijgen is natuurlijk vooral afhankelijk van uw eigen financiële situatie. Het is bijvoorbeeld in eerste instantie belangrijk om rekening te houden met uw maandelijks inkomen. Deze zal immers grotendeels bepalen hoeveel geld u met een hypothecaire lening kunt lenen. Vergis u hier ook echter niet in. Het mag dan vroeger eenvoudig mogelijk zijn geweest om veel geld te lenen met een hypothecaire lening, tegenwoordig is dat een heel ander verhaal. Nu willen de banken immers meer dan ooit de zekerheid hebben dat u zonder problemen zowel het geleende geld als de kosten terug zult kunnen betalen. Kunt u dit niet, dan heeft de bank wel altijd het recht om uw huis te verkopen, maar het spreekt voor zich dat dit absoluut niet de bedoeling is.

Hoeveel hypotheek u precies kunt krijgen is echter niet alleen afhankelijk van uw inkomen. Er wordt bij het toekennen van een hypotheek immers ook steeds gekeken naar bijvoorbeeld eventuele lopende leningen. Deze worden afgetrokken van het bedrag dat u normaal maandelijks zou kunnen afbetalen. Wanneer u bijvoorbeeld over een inkomen beschikt van 2000 euro en u daarmee in theorie 1000 euro per maand zou kunnen afbetalen kan dat bedrag kleiner worden wanneer u bijvoorbeeld al over een maandelijkse afbetaling van 200 euro beschikt. Tot slot zijn ook eventuele aanvullende financiële waarborgen van invloed op hoeveel hypotheek u kunt krijgen. Indien u bijvoorbeeld over een bepaalde hoeveelheid spaargeld beschikt kan ook deze aangewend worden om meer geld te kunnen lenen.

Leave a Reply