Aanzienlijk minder hypothecaire leningen in 2012

Standaard

In vergelijking met het jaar 2011 was 2012 voor wat het hypothecair krediet betreft een slecht jaar. De aanvragen van hypothecaire kredieten gingen er stelselmatig op achteruit in vergelijking met het voorgaande jaar. Er werden echter niet alleen 27,5 procent minder hypothecaire leningen aangevraagd, daarnaast daalde ook het aantal verstrekte hypothecaire leningen aanzienlijk. Er werd op dit vlak een daling opgetekend van zomaar even 34 procent. Het spreekt voor zich dat eveneens het totaalbedrag van de aanvragen daalde. Deze daling bleef wel “beperkt” tot 10 procent. Het bedrag van de toegekende hypothecaire leningen lag 14 procent lager in vergelijking met 2011. Deze cijfers werden vrijgegeven door de Beroepsvereniging van het Krediet.