Kosten hypothecaire lening

Standaard

Alvorens een hypothecaire lening af te sluiten moet u er zich van bewust zijn dat er aan een dergelijke grote financiering heel wat kosten verbonden zijn. Anders dan bij een andere gewone lening is het immers niet alleen de rente waar u rekening mee dient te houden bij een hypothecaire lening. Natuurlijk zal u ook bij deze financiering een rente moeten betalen, maar dat is niet de enige kost waar u mee te maken zult krijgen.

Kenmerkend voor een hypothecaire lening zijn bijvoorbeeld ook de zogenaamde notariskosten. Notariskosten zijn zoals de naam reeds doet vermoeden de kosten die worden aangerekend voor de notaris. Deze zijn bij een hypothecaire lening verplicht waardoor u er niet onderuit kunt komen. De kosten zijn wel afhankelijk van het aankoopbedrag van de woning in kwestie.

Er wordt wel eens gezegd dat een hypothecaire lening een erg duur krediet is, maar is dat ook wel zo? Wanneer we hier dieper op ingaan zien we eigenlijk het tegenovergestelde. Wanneer we enkel en alleen rekening houden met de rente die op een hypothecaire lening wordt aangerekend is deze zelfs veelal goedkoper dan de zo al erg goedkope persoonlijke lening. Veel mensen zullen onderhand waarschijnlijk hun ogen fronsen, maar toch is hier een eenvoudige verklaring voor. In de meeste gevallen wordt er immers gekeken naar het exacte kostenplaatje dat maandelijks dient te worden betaald. Wanneer we daar rekening mee zouden houden zouden we inderdaad zien dat de hypothecaire lening duurder is dan de persoonlijke lening. Echter is het niet de exacte maandelijkse kostprijs waar u rekening mee dient te houden, maar de procentuele rente. Alleen door deze te vergelijken kunt u weten of een hypothecaire lening nu al dan niet goedkoop is.

De kosten die op een hypothecaire lening onder de vorm van rente worden aangerekend kunnen beperkt worden omwille van het feit dat er voor een hypothecaire lening steeds een zogenaamde hypotheek verstrekt moet worden. De hypotheek geeft de bank het recht om het huis te verkopen wanneer dat nodig mocht zijn. Net omwille van deze uitzonderlijke waarborg beschikt de bank over voldoende zekerheid om er voor te kunnen zorgen dat de rente zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Wat de andere kosten betreft dient u vooral rekening te houden met de notariskosten. Deze kunnen hoog oplopen en kunnen over het algemeen niet opgenomen worden in een hypothecaire lening.