Hypothecaire lening

De hypothecaire lening is een kredietvorm die het mogelijk maakt om geld te lenen voor de aankoop van vastgoed. Het spreekt voor zich dat er aan het afsluiten van een hypothecaire lening altijd strenge voorwaarden zijn verbonden. Zo dient de potentiële kredietnemer in eerste instantie aan te kunnen tonen over voldoende inkomen te beschikken. Bij het evalueren van de financiële situatie zal met alles rekening worden gehouden. Dit geldt dus ook voor de eventuele reeds bestaande schulden. Sta je op het punt om een hypothecair krediet af te sluiten bij een bank of andere financiële instelling? Hou er dan ook rekening mee dat er verschillende varianten bestaan van deze kredietvorm. In ieder geval, alles wat je altijd al hebt willen weten over het afsluiten van een hypothecaire lening lees je hier op deze pagina!

Wat is een hypothecaire lening precies?

Een hypothecaire lening is dus geen standaard kredietvorm, in tegendeel. In vele opzichten is een hypotheek zelfs als uniek te bestempelen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de zeer lange looptijd evenals het vaak torenhoge bedrag dat kan worden geleend. Bovendien is er ook nog het bestaan van het zogenaamde ‘pandrecht’. Het betreft hier een soort van waarborg welke aan de bank wordt toegekend. Op het ogenblik dat je als eigenaar van de woning het pand niet (verder) kan afbetalen wordt deze de eigendom van de bank. Alleen onder deze voorwaarde is het voor de bank voldoende interessant en veilig om een lening toe te kennen voor het aankopen van vastgoed.

Welke hypothecaire leningen bestaan er allemaal?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het zo dat er bij het afsluiten van een hypothecaire lening een keuze kan worden gemaakt uit verschillende mogelijkheden. De vaakst afgesloten hypothecaire lening is ongetwijfeld de lineaire hypotheek. Er zijn echter nog andere mogelijkheden op de financiële markt terug te vinden. Voor welk type hypothecair krediet je uiteindelijk zal kiezen is afhankelijk van onder meer jouw persoonlijke voorkeur. Echter zal ook je financiële situatie een bepaalde invloed uitoefenen. Lang niet elke hypotheek kan immers even eenvoudig door iedereen zomaar worden afgesloten, in tegendeel.

1.) De lineaire hypotheek

In eerste instantie is er de lineaire hypotheek. Veel mensen kiezen blindelings voor deze hypotheekvorm. Dit heeft alles te maken met het feit dat ze de meeste zekerheid biedt. Zo wordt er maandelijks een stukje van de hypotheek afbetaald met daar bovenop de rente die is verschuldigd. Het brutobedrag zal naarmate de aflossing vordert verminderen. Dit geldt uiteraard ook voor de rente die moet worden betaald. Dit immers omdat de rente steeds wordt berekend aan de hand van het nog openstaande bedrag. Aan het einde van de looptijd van je kredietovereenkomst is de hypotheek altijd afbetaald.

2.) De annuïteitenhypotheek

Ook het tweede type hypothecair krediet staat er om bekend heel wat zekerheden te bieden. Gedurende de looptijd van deze hypotheek betaal je namelijk per maand een vast brutobedrag. Dit bedrag is opgebouwd uit twee delen. Het gaat hierbij uiteraard in eerste instantie om de rente en daarnaast om een deel van de aflossing. Kenmerkend voor deze hypotheekvorm is dat het brutobedrag doorheen de looptijd continue hetzelfde blijft. Dat geldt echter niet voor het nettobedrag. Deze wordt namelijk stelselmatig hoger. Dit is niet in het minst het gevolg van het feit dat er steeds minder van het oorspronkelijke hypotheekbedrag open staat. Ook bij deze hypotheek is de lening aan het einde van de looptijd steeds volledig afbetaald.

3.) De aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is een buitenbeentje binnen de financiële markt. Bovendien moet het gezegd dat het ook een kredietvorm is waar ongelofelijk veel risico’s aan verbonden zijn. Mede omwille van deze reden hebben menig aantal banken er inmiddels voor gekozen om ze uit hun aanbod te schrappen. Bij een aflossingsvrije hypotheek worden er zoals de naam reeds laat vermoeden geen maandelijkse afbetalingen uitgevoerd. In plaats daarvan wordt er uitsluitend een bepaald rente betaald. Wil je op een zeker ogenblik toch een stukje van het kapitaal reeds afbetalen? Dan is dat doorgaans altijd mogelijk. Dat is ook aan te raden. Alleen op deze manier kan de verschuldigde hypotheekrente namelijk worden gedrukt. Let op, ook een aflossingsvrije hypotheek dient op een zeker ogenblik te worden afbetaald. Heb je het vereiste bedrag dan niet voor handen? Dan kan men het huis verkopen om de verkoop te kunnen financieren.

4.) De (bank)spaarhypotheek

Een bijzondere hypotheekvorm die tegenwoordig nog maar zelden wordt afgesloten is de spaarhypotheek. Het betreft hier eigenlijk een hypothecaire lening waar een verplichte spaarverzekering aan is gekoppeld. Maandelijks worden er bepaalde bedragen in de spaarverzekering gestort die periodiek een zekere opbrengst zullen realiseren. Deze opbrengst staat in principe altijd gelijk aan de hypotheekrente. Dit klinkt natuurlijk erg interessant, maar er zijn ook extra risico’s om rekening mee te houden. Zo betaal je immers ook een overlijdensrisicoverzekering. Een tweede type van spaarhypotheek is de bankspaarhypotheek. In dit geval worden de gelden op een geblokkeerde spaarrekening geplaatst waarna het krediet in één keer in haar totaliteit kan worden afgelost. Let wel, is er aan het einde van de looptijd sprake van een te beperkt gespaard bedrag? Dan zal je het restant van de lening alsnog zelf moeten bijpassen.

5.) Beleggingshypotheek

In het geval van een beleggingshypotheek wordt er niet van het openstaande kredietbedrag afgelost. In plaats daarvan wordt er geld gespaard door middel van een beleggersrekening. Wat gebeurt er met het spaargeld? Dat wordt geïnvesteerd in beleggingen. Op deze manier moet het op een zeker ogenblik mogelijk zijn om de hypotheek in één keer af te betalen. Let wel, de opbrengsten van beleggingen zijn niet op voorhand gekend. Het is dus perfect mogelijk dat je opbrengst lager zal uitvallen dan de waarde van het krediet. Is dat het geval? Dan zal je ook bij deze hypotheekvorm het restant zelf moeten ophoesten.

6.) De hybride hypotheek

Kies je voor het afsluiten van een hybride hypotheek? Dan kan je eigenlijk rekenen op een combinatie van de voordelen van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. Je kan dan ook bijvoorbeeld zelf bepalen hoe groot het deel is dat je in een belegging gaat investeren en hoeveel je als spaargeld weg zal zetten. Kies je voor net wat meer zekerheid door te sparen? Of neem je wat extra risico’s door wat meer geld te beleggen? Het behoort allebei tot de mogelijkheden. De keuze op dit vlak is dan ook helemaal aan jou!

7.) De levenhypotheek

In het geval van een levenhypotheek is er eigenlijk sprake van een aflossingsvrije hypotheek die wordt gecombineerd met een levensverzekering. Dit betekent dat er niet van de hypotheek wordt afgelost. Je betaalt wel twee verschillende soorten kosten. In eerste instantie betaal je een hypotheekrente en daarnaast is er ook sprake van een verzekeringspremie. Over de premie die je opbouwt zal je een vergoeding ontvangen waarmee je finaal het volledige hypotheekbedrag in één keer kan afbetalen. De verzekeraar zal tevens een jaarlijkse bijdrage moeten leveren aan de opbouw van de premie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een bepaalde winstdeling.

Wat is het pandrecht bij een hypothecaire lening?

Een cruciaal onderdeel van een hypothecaire lening is het zogenaamde ‘pandrecht’. Deze is vereist omdat het risico voor de bank of financiële instelling anders te groot is om het geldbedrag beschikbaar te stellen voor de aankoop van vastgoed. Met dit pandrecht verklaar je, je er als eigenaar van de woning mee akkoord dat het eigendomsrecht van het vastgoed overgaat in handen van de bank wanneer er niet aan de verplichte afbetalingen kan worden voldaan. Bij menig aantal mensen slaat de schrik hen nu uiteraard om het hart. Toch is dat eigenlijk nergens voor nodig. Het pandrecht wordt immers nooit meteen aangesproken wanneer er bijvoorbeeld één keer een betaling te laat is. Echter is veel afhankelijk van de welwillendheid van de bank waarbij je de hypotheek hebt afgesloten.

Op welke termijn kan je een hypothecaire lening aflossen?

Omwille van het feit dat het bedrag dat is gemoeid met het afsluiten van een hypothecaire lening altijd zeer aanzienlijk is spreekt het voor zich dat dit ook een bepaalde invloed heeft op de looptijd van het krediet. In principe is het mogelijk om een hypothecaire lening af te sluiten voor een looptijd van maximum 30 jaar. In de praktijk wordt een dergelijke looptijd evenwel lang niet altijd toegestaan. Veel op dit vlak hangt dan ook af van de onderstaande factoren:

  • Het soort hypothecaire lening welke wordt afgesloten;
  • De leeftijd waar de kredietnemer over beschikt;
  • Het bedrag dat aan eigen inbreng kan worden voorzien;
  • Het totale kredietbedrag;

In principe wordt het aangeraden om de looptijd van je hypotheek te beperken tot 20 à 25 jaar. Kan het echt niet anders? Dan is een looptijd van 30 jaar mogelijks nog een optie. Hou er wel rekening mee dat dit betekent dat je een significant deel van je leven bezig bent met het aflossen van een hypotheek. Je zal dus ook op (iets) latere leeftijd nog steeds de nodige financiële middelen voor handen moeten hebben om aan de eisen van de lening te kunnen blijven voldoen.

Hypothecaire leningen vergelijken

Ga je een hypothecaire lening afsluiten? Dan is het wel degelijk interessant om een vergelijking uit te voeren. Veel mensen denken dat dit niet zo is omdat de hypotheekrente toch is vastgesteld? Ja en neen. De hypotheekrente is geen verplichting die wordt opgelegd aan verstrekkers van hypothecaire leningen, maar een richtlijn. Dit betekent dat er wel degelijk enigszins van kan worden afgeweken. Wil je dus met absolute zekerheid kunnen rekenen op de scherpst mogelijke prijs voor je hypothecaire lening? Dan is een vergelijking uitvoeren absoluut een aanrader!