Rente hypothecaire lening

Standaard

De rente op uw hypothecaire lening is belangrijker en complexer dan u op het eerste zicht zou denken. Velen denken immers nog steeds dat de rente op een hypothecaire lening wettelijk wordt bepaald en dat deze dus op alle hypothecaire leningen hetzelfde is. Dat is echter absoluut niet het geval. Wanneer u een hypothecaire lening wenst af te sluiten zult u er bij stil moeten blijven staan dat u op vlak van rente enkele keuzes zult moeten maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit of u van plan bent om te kiezen voor een vaste of een variabele rente. Ook het bedrag waarop de rente zal worden berekend is belangrijk, want die kan aan het einde van de rit voor een gigantisch verschil op vlak van kostprijs zorgen. Zoals u ziet is het hoe dan ook altijd belangrijk om stil te blijven staan bij de rente op een hypothecaire lening.

Allereerst is er dus de keuze die u zult moeten maken tussen een vaste of een variabele rente. Een vaste rente is een rente die eigenlijk nooit zal veranderen. Met andere woorden, u weet van begin tot einde hoeveel u zult moeten betalen. Is dat interessant? In zekere zin wel, omdat u natuurlijk nooit voor vervelende verhogingen kunt komen te staan. Aan de andere kant is het ook zo dat, wanneer de rente daalt u daar eigenlijk niet kunt van meegenieten en dat zorgt er voor dat er toch nog steeds aardig wat kredietnemers zijn die er toch voor kiezen om een beroep te doen op een variabele rente op een hypothecaire lening. Bij deze vorm van rente bent u dan wel niet beschermd tegen eventueel verhogingen, de kans bestaat ook dat de rente lager uit zal vallen dan in eerste instantie gedacht. Aan u om uit te maken of u wel te vinden bent voor een klein beetje risico of niet.

Tot slot is er natuurlijk ook nog het bedrag waarop de rente hypothecaire lening wordt berekend. Ook dit kan immers op twee verschillende manieren gebeuren. Allereerst kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van een hypothecaire lening waarbij de rente wordt berekend op het geleende bedrag. In dit geval is het belangrijk om te weten dat deze rente doorgaans niet veranderd. Dit wil zeggen dat u gedurende de volledige looptijd van uw hypothecaire lening steeds eenzelfde kostprijs zult moeten betalen waardoor het kostenplaatje aan het einde van de rit behoorlijk hoog komt te liggen.

Het spreekt voor zich dat dit wel het fiscaal voordeel alleen maar ten goede komt. Wanneer u echter een zo goedkoop mogelijke hypothecaire lening wenst af te sluiten doet u er beter aan om te kiezen voor een hypothecaire lening op afbetaling. Een dergelijke hypothecaire lening is immers veel goedkoper en de kostprijs wordt (normaal) altijd kleiner naarmate de looptijd van het krediet verstrijkt.

Leave a Reply