Hypotheken

Standaard

Er bestaan vandaag de dag verschillende hypotheken. Nog steeds kiezen heel veel mensen er echter voor om gebruik te maken van de hypotheek zoals we deze allemaal het beste kennen. De gewone hypothecaire lening op afbetaling is dan ook nog steeds één van de populairste vormen van hypothecaire lening op de markt. Bij een gewone hypothecaire lening leent u een bepaald bedrag voor de aankoop van uw huis of appartement waarna u iedere maand een stukje van het geleende bedrag afbetaald. Vervolgens wordt de kostprijs naarmate de kredietperiode verstrijkt ook stelselmatig kleiner. Hoe meer u aflost, des te lager het openstaande bedrag komt te liggen en des te minder kosten u met andere woorden moet betalen.

Rente hypothecaire lening

Standaard

De rente op uw hypothecaire lening is belangrijker en complexer dan u op het eerste zicht zou denken. Velen denken immers nog steeds dat de rente op een hypothecaire lening wettelijk wordt bepaald en dat deze dus op alle hypothecaire leningen hetzelfde is. Dat is echter absoluut niet het geval. Wanneer u een hypothecaire lening wenst af te sluiten zult u er bij stil moeten blijven staan dat u op vlak van rente enkele keuzes zult moeten maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit of u van plan bent om te kiezen voor een vaste of een variabele rente. Ook het bedrag waarop de rente zal worden berekend is belangrijk, want die kan aan het einde van de rit voor een gigantisch verschil op vlak van kostprijs zorgen. Zoals u ziet is het hoe dan ook altijd belangrijk om stil te blijven staan bij de rente op een hypothecaire lening.

Hypotheekrente

Standaard

De hypotheekrente is zoals u waarschijnlijk wel reeds kunt vermoeden de rente die wordt aangerekend op een hypothecaire lening. De hypotheekrente kan op verschillende manieren berekend en aangerekend worden. Allereerst is het zo dat er zoiets bestaat als een vaste en een variabele hypotheekrente. Een vaste hypotheekrente is een rente die gezien over de volledige looptijd van uw kredietovereenkomst gelijk blijft. Daar tegenover staat dan weer echter de variabele hypotheekrente.

In theorie kan deze rente op ieder ogenblik veranderen. Dit kan zowel in de positieve als in de negatieve zin zijn. Hou hier dus zeker en vast rekening mee wanneer u een keuze maakt op vlak van hypotheekrente. Een vaste rente voorziet u van de nodige zekerheid, terwijl een variabele rente zowel kan zorgen voor een lagere als voor een hogere kostprijs.

Hypotheek

Standaard

Een hypotheek biedt mensen de mogelijkheid om veel geld te lenen. Het bedrag dat wordt geleend kan echter niet zomaar worden gespendeerd, maar moet gebruikt worden voor de aankoop van een huis of andere eigendom zoals een appartement. Een hypotheek is eigenlijk een grote waarborg die aan de bank wordt gegeven in ruil voor een zeer aanzienlijk krediet. Hypothecaire lengen lopen niet zelden immers op tot enkele honderden duizenden euro’s.

Een hypotheek geeft de bank het recht en daarmee natuurlijk ook de mogelijkheid om het huis of de eigendom in kwestie te verkopen wanneer blijkt dat de persoon die de hypothecaire lening heeft afgesloten niet langer aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen. Hoe dan ook is een hypotheek een waarborg die binnen de financiële wereld niet gemist kan worden. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou het bijna onmogelijk zijn om voldoende geld te kunnen lenen om een huis aan te kopen.

Hypothecaire leningen

Standaard

Wanneer u geld wenst te lenen met het oog op het financieren van een eigen huis of appartement zult u waarschijnlijk reeds op zoek zijn gegaan naar verschillende hypothecaire leningen. Allereerst is er natuurlijk de gewone hypothecaire lening op afbetaling, maar tegenwoordig zijn er ook nog andere vormen van hypothecaire leningen op de markt beschikbaar. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de spaarhypotheek, de levenhypotheek, de aflossingsvrije hypotheek, etc.

Stuk voor stuk beschikken al deze verschillende hypothecaire leningen over hun eigen voor- en nadelen. Er wordt over het algemeen maar wat vaak gezegd dat iedereen eigenlijk voor zichzelf moet uitmaken welke hypothecaire lening voor hem of haar het meest geschikt is. In principe klopt dit ook, want niet iedereen zal op zoek zijn naar bijvoorbeeld een zo hoog mogelijk fiscaal voordeel. Sterker nog, in de meeste gevallen gaan mensen gewoon op zoek naar een zo goedkoop mogelijke hypothecaire lening en dan is het vooral belangrijk om niet voor een aflossingsvrije hypothecaire lening te kiezen.

Goedkoopste hypothecaire lening

Standaard

Mensen die op zoek gaan naar een hypothecaire lening willen in eerste instantie eigenlijk enkel en alleen een lening afsluiten voor de aankoop van een huis of appartement tegen een zo laag mogelijke kostprijs. De goedkoopste hypothecaire lening is dan ook iets waar heel wat kredietverstrekkers naar streven om aan te kunnen bieden, maar helaas is dat niet altijd mogelijk. De goedkoopste hypothecaire lening is daarnaast ook lang niet voor iedereen geschikt omdat deze veelal over erg nauwkeurige voorwaarden beschikt. Met andere woorden, van zodra u ook maar een klein beetje van de voorwaarden afwijkt bestaat de kans dat u te maken krijgt met boetes die de kostprijs van uw hypothecaire lening aanzienlijk kunnen doen oplopen.

Kosten hypothecaire lening

Standaard

Alvorens een hypothecaire lening af te sluiten moet u er zich van bewust zijn dat er aan een dergelijke grote financiering heel wat kosten verbonden zijn. Anders dan bij een andere gewone lening is het immers niet alleen de rente waar u rekening mee dient te houden bij een hypothecaire lening. Natuurlijk zal u ook bij deze financiering een rente moeten betalen, maar dat is niet de enige kost waar u mee te maken zult krijgen.

Kenmerkend voor een hypothecaire lening zijn bijvoorbeeld ook de zogenaamde notariskosten. Notariskosten zijn zoals de naam reeds doet vermoeden de kosten die worden aangerekend voor de notaris. Deze zijn bij een hypothecaire lening verplicht waardoor u er niet onderuit kunt komen. De kosten zijn wel afhankelijk van het aankoopbedrag van de woning in kwestie.

Simulatie hypothecaire lening

Standaard

Iedereen wil tegenwoordig alvorens een hypothecaire lening af te sluiten eerst een simulatie uitvoeren. In zekere zin is dit ook niet meer dan logisch, u koopt toch ook niet blind in de supermarkt zomaar producten zonder precies te weten welke producten u koopt en waarvoor u ze gaat gebruiken? Bij een simulatie hypothecaire lening komt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden te weten wat u exact van uw hypothecaire lening kunt verwachten.

Een simulatie hypothecaire lening is in eerste instantie altijd gratis en geheel vrijblijvend uit te voeren. Bijgevolg bent u nooit verplicht om de hypothecaire lening af te sluiten bij de hypotheekverstrekker waarbij een simulatie wordt uitgevoerd. U dient er wel rekening mee te houden dat een simulatie hypothecaire lening grondig kan verschillen van hypotheekverstrekker tot hypotheekverstrekker. Dit geldt overigens niet enkel en alleen voor de kostprijs.

Hypothecair krediet

Standaard

Een hypothecair krediet is een krediet die iedereen de mogelijkheid biedt om geld te lenen met als specifiek doel de financiering van een eigen woning. Een hypothecair krediet is een beetje een buitenbeentje in de wereld van de kredieten. U dient er bij een hypothecair krediet immers steeds rekening mee te houden dat er zoiets bestaat als een pandrecht. Dit pandrecht biedt de bank die het hypothecair krediet verstrekt de mogelijkheid om de woning waarop het pandrecht werd verkregen te verkopen.

Dit uiteraard wel uitsluitend wanneer blijkt dat de kredietnemer niet langer aan zijn of haar maandelijkse afbetalingen kan voldoen. Deze waarborg biedt de bank natuurlijk een bepaalde (niet onaanzienlijke) zekerheid. Dat zorgt er voor dat de procentuele rente op een hypothecair krediet lager komt te liggen dan op een ander, “normaal” krediet. Sterker nog, procentueel gezien ligt de rente op een hypothecair krediet zelfs lager dan op een persoonlijk krediet terwijl de rente daarop natuurlijk al bijzonder laag ligt.

Berekening hypothecaire lening

Standaard

Een berekening hypothecaire lening wordt uitgevoerd door mensen die van plan zijn om een hypothecaire lening af te sluiten. Een berekening hypothecaire lening uitvoeren is interessant omdat het u snel, eenvoudig en gratis een duidelijk beeld geeft van hoe uw hypothecaire lening er uit zal komen te zien. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met het bedrag dat u wenst te lenen, maar ook met de termijn van afbetaling. Daarnaast wordt er duidelijk aangegeven welke intrest u zult moeten betalen op het geleende bedrag zodat u meteen weet of de hypothecaire lening voor u financieel haalbaar is of niet.